Loslaten van verwachtingen

Veerkracht

Mensen met een natuurlijke veerkracht slagen er bij tegenslag goed in om hun eigen verwachtingen ten aanzien van een persoon of situatie enigszins te temperen. Het (gedeeltelijk) loslaten van verwachtingen lukt hen goed, zeker wanneer zij merken dat hun invloed op een bepaalde persoon of situatie beperkt blijkt, wanneer zij zouden vasthouden aan hun eerste verwachtingen. Veerkrachtige mensen zijn daarmee sneller geneigd hun eigen verwachtingen en plan van aanpak situationeel bij te stellen ten behoeve van een hoger doel.

Verwachtingen

Om je verwachtingen te temperen, zul je eerst moeten onderzoeken welke verwachtingen ervoor zorgen dat jij tegenslag ervaart. Wanneer je hard moet zoeken, heb je waarschijnlijk te maken met verwachtingen die je diep hebt weggestopt. Hoe dieper die verwachtingen blijken te zitten, hoe vanzelfsprekender ze lijken. Je bent je er niet bewust van, terwijl ze wel heel bepalend zijn voor hoe jij dingen ervaart. Wanneer jij je verwachtingen helder hebt, is het goed om je vervolgens af te vragen hoe realistisch die verwachtingen nog eigenlijk zijn.

Afstand

Het begint je nu waarschijnlijk te dagen dat bepaalde problematische situaties steeds weer op je bordje terugkomen, zolang jij teveel vasthoudt aan de verwachtingen die je ervan hebt. Het zijn situaties waarin het je niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen. Of het lukt je niet om die ander te veranderen naar wat jij eigenlijk van hem of haar verwacht. Hardnekkig probleem dus, maar wel jouw probleem! Aangezien het probleem in feite van jou is, ben jij ook de enige die er wat aan kan doen. Je kan een ander niet veranderen, alleen jezelf.

Perspectief

Wat kan je kan helpen is om iets meer afstand te nemen van jouw eigen verwachtingen. Daarmee creëer jij ruimte om je iets meer in die ander te verplaatsen door te kijken naar zijn of haar beweegredenen, verwachtingen en mogelijkheden. Je beschouwt diezelfde persoon en/of situatie nu vanuit een ander perspectief. Je voelt meer begrip opkomen en het zal je milder stemmen. Het loslaten van je eigen verwachtingen kan om die reden ook heel bevrijdend werken. Jij kan een situatie niet veranderen, maar wel je perspectief erop.

Focus

Deze stappen kunnen ertoe leiden dat je in het kader van pick your battles iets (gedeeltelijk) laat gaan. Je besluit heel bewust om iets los te laten, omdat het desondanks jouw inspanningen jou, die ander en/of de situatie niet helpt. Dat noem ik ‘loslaten zonder verwijt en wroeging’. Je kan ook aanleiding zien om je strategie aan te passen. Er zijn immers méérdere wegen die naar Rome leiden. Focus je in dat geval eens op wat er wél allemaal kan in plaats van wat er niet kan. Wanneer je leert denken in oplossingen en alternatieven, zul jij je positief uitgedaagd voelen en ben je nieuwsgieriger en creatiever. Ervaar en benut de ruimte die er dan ontstaat!

Veranderen

Wanneer je het gevoel hebt steeds tegen dezelfde belemmerende situaties aan te lopen, is het goed om éérst eens te kijken naar je eigen (onbewuste) verwachtingen die je erover hebt. Aan welke belemmerende verwachtingen houd jij eigenlijk vast? Wat zou er gebeuren als je die verwachtingen iets meer loslaat?

Wil jij je eigen verwachtingen beter leren herkennen en managen, zodanig dat ze je niet in de weg zitten, maar ze je juist helpen?
Heb je daarbij behoefte aan wat meer inzichten en handvatten?
Maak dan een afspraak voor een gratis (online) intakegesprek.

Grip & Grow werkt uitsluitend met counselors en coaches die NOBCO en EMCC gecertificeerd zijn.

Vergelijkbare berichten